Header

Praktische informatie

Praktische informatie

De meeste leerlingen lopen, buiten lestijd, minimaal 20 uur stage. Afhankelijk van het rooster kan dit op schooldagen vanaf 13.00 uur, of in het weekend Of in een vakantieperiode.

Leerlingen van 14 /15 jaar mogen stage lopen tot 19.00 uur, 16 jarigen tot 22.00 uur

Leerlingen kunnen alleen, met twee of in een groep stage lopen

 

Vanaf de aanmelding tot de afronding

De Leerling ontvangt van school zijn inlogcode en kiest een stage uit het aanbod op MaS4jou

De stagebieder krijgt automatisch bericht welke leerling heeft gekozen voor de stage

Na goedkeuring neemt de leerling zélf contact op met de stagebieder om een kennismakinggesprek.af te spreken

De leerling neemt zelf naar het gesprek een contract mee. Dit is te downloaden van de site

In het kennismakingsgesprek worden de werkafspraken gemaakt en het contract ondertekend. Geen contract, geen contact!!

Binnen drie weken zorgt de leerling dat zijn contract wordt ondertekend door de mentor en zijn ouders. Heeft de leerling na drie weken niet het contract ingeleverd, dan komt de stageplaats te vervallen.

Aan het eind wordt de stage geëvalueerd door de leerling en de stagebegeleider middels een evaluatieformulier, te vinden in MaS4jou onder urenbriefje. Bij goed gevolg ondertekent de stagebieder het formulier en het urenbriefje. De leerling zorgt zelf voor het formulier.

Let op: onderaan het urenbriefje of het juiste daadwerkeijk aantal gemaakte stage-uren  staan vermeld!! 

Zelfgevonden stage 

De leerlingen kunnen ook zelf een stage bedenken, zoeken en vinden

Als ze zelf een stage hebben gevonden moeten ze eerst in MaS4jou checken of de stage in het aanbod staat. Zo ja, dan moet de leerling de stage van de vacaturebank aanvragen.  

U heeft zelf de keuze of u de zelfgevonden stage aan wilt nemen. Let op: indien u uw vacature(s) heeft aangeboden via MaS4jou blijft ondanks de zelfgevonden stage het aantal open plaatsen hetzelfde.

 

Promotie van uw vacature

Het kan natuurlijk voorkomen dat er te weinig of soms niemand op uw vacature reageert. Om de aandacht te vestigen op uw vacature zijn er verschillende mogelijkheden om de vacature te promoten:

Aan ons vragen of wij de vacature bovenaan in MaS4jou plaatsen

Aan ons vragen of wij via social media of nieuwsbrieven van de school leerlingen willen attenderen op de vacature

U kunt ons vragen voor een adviesgesprek

U kunt uw organisatie en vacature zelf  promoten door een leuk stageverhaal te publiceren op de website .

Voorbeelden van stageverhalen: http://www.mas4jou.nl/contents/stageverhalen
Mail ons
mas4jou@ons-welzijn.nl of
Bel ons 088-3742580.

Laatste nieuws

Twitter

Leuke ervaring van...

 • Mabel Wijnen (14 jaar):
  "Ik zou deze stage aan willen raden aan anderen want het is hartstikke leuk om te doen, je kunt dit samen doen met een vriend/vriendin, je speelt zwarte piet en je komt in contact met bejaarden.”
  Lees hier het hele verslag
 • Karlijn van de Wijgert (14 jaar):
  "Ik heb tijdens deze stage geleerd om met mensen om te gaan, hoe je een praatje kunt maken en hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen een leuke tijd hebben.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Feline Broeders (14 jaar):
  “Ik vind het ook leuk om met mensen met een lichamelijke beperking te werken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Demi van Erp (14 jaar):
  "De stage houdt in dat je beter leert omgaan met de handicap van de kinderen, maar ook dat je je niet anders moet gedragen dan anders.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar):
  "Het kerstkaarten maken met Fer, Anouk en Maurice was ook erg leuk. Ik heb nooit geweten dat ik zo’n creativiteit in me had totdat we kerstkaarten gingen maken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar)
  " Het gaf me ook heel veel voldoening om iets voor deze kansarme kinderen te mogen doen!”
  Lees hier het hele verslag