Een stage aanbieden

Maatschappelijke stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Aan de ene kant maakt het hen maatschappelijk bewust en aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in het kader van maatschappelijke stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Denk aan sociale vaardigheden versterken, zelfvertrouwen vergroten en iets voor een ander doen zonder daar direct iets voor terug te krijgen. De maatschappelijke stage wordt meestal aangeboden in het derde leerjaar van zowel VMBO als HAVO/VWO. 

Waarom maatschappelijke stage in uw organisatie? 

Wie in maatschappelijke stage investeert, investeert in de vrijwilliger van de toekomst. Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Tijdens de maatschappelijke stage leren jongeren (vrijwilligers) organisaties kennen en worden ze uitgedaagd om zich vrijwillig in te zetten voor hun eigen leefomgeving of die van anderen. Die bijdrage kunnen ze ook leveren in uw organisatie. 

Wat levert de maatschappelijke stage u op?

Verbetering van uw imago als maatschappelijk betrokken organisatie. Goodwill bij overheden en fondsen. Kansen voor profilering doordat de maatschappelijke stage interessant nieuws kan zijn voor bijvoorbeeld lokale kranten. Jongeren kunnen een positiever beeld krijgen van de sector en vrijwilligerswerk. U kunt beter in beeld komen bij de ouders van de leerlingen. Leerlingen kunnen kwaliteiten, kennis en vaardigheden bezitten die u als organisatie (nog) niet hebt, jongeren kunnen over het algemeen handig overweg met de computer en hebben een verfrissende kijk op dingen. De organisatie wordt meer ingericht op jongeren. Jongeren kunnen nieuwe doelgroepen bereiken. Verjonging en vernieuwing van de organisatie. Leuk voor cliënten van de organisatie. Betere contacten met andere organisaties zoals scholen, steunpunt vrijwilligerswerk, gemeente, andere maatschappelijke organisaties. Ontlasten beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligersbestand wordt uitgebreid (10% blijft hangen).

Criteria voor een maatschappelijke stage

De stage moet 'zinvol' zijn zowel voor de leerling als voor de samenleving. De stage is geen beroepsgerichte stage, waarbij leerlingen competenties opdoen. Een leerling doet vrijwillig en zonder daar geld voor te krijgen iets voor een ander. Een stage wordt gelopen bij een maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profit organisatie of bij een organisatie die een project zonder winstoogmerk biedt.

Aantal stage-uren

In de gemeente Oss lopen de leerlingen van het Maasland College, het Mondriaan College en het Hooghuis doorgaans 10 uur maatschappelijke stage in het tweede schooljaar. In het derde of vierde leerjaar lopen de leerlingen dan nog eens 20 uur stage.

Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt vragen om ondersteuning, advies en begeleiding om MaS bij u tot een succes te maken. Bijvoorbeeld denken wij mee om leuke en geschikte vacatures te creëren en hoe je deze leeftijdscategorie kan begeleiden. Wij zetten uw organisatie en de vactures via publiciteit op de kaart. Wij zorgen ervoor dat de afspraken tussen de scholen en de stagebieders goed geregeld zijn. De school is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de leerlingen en het begeleiden van jongeren op school. De leerlingen worden op school begeleid door hun mentor. Deze mentor is uw contactpersoon.

Wat verwachten wij van u?

Aan u vragen wij om zorg te dragen voor het organiseren van een stageplek met leuk, leerzaam en zinvol werk voor de jongeren. En uiteraard begeleiding op de stageplek.

 

 

Laatste nieuws

Leuke ervaring van...

 • Mabel Wijnen (14 jaar):
  "Ik zou deze stage aan willen raden aan anderen want het is hartstikke leuk om te doen, je kunt dit samen doen met een vriend/vriendin, je speelt zwarte piet en je komt in contact met bejaarden.”
  Lees hier het hele verslag
 • Karlijn van de Wijgert (14 jaar):
  "Ik heb tijdens deze stage geleerd om met mensen om te gaan, hoe je een praatje kunt maken en hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen een leuke tijd hebben.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Feline Broeders (14 jaar):
  “Ik vind het ook leuk om met mensen met een lichamelijke beperking te werken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Demi van Erp (14 jaar):
  "De stage houdt in dat je beter leert omgaan met de handicap van de kinderen, maar ook dat je je niet anders moet gedragen dan anders.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar):
  "Het kerstkaarten maken met Fer, Anouk en Maurice was ook erg leuk. Ik heb nooit geweten dat ik zo’n creativiteit in me had totdat we kerstkaarten gingen maken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar)
  " Het gaf me ook heel veel voldoening om iets voor deze kansarme kinderen te mogen doen!”
  Lees hier het hele verslag